офiцiйнi правила

Друже! Якщо ти бажаєш взяти участь в Акції, надсилай 9 обгорток (лицьова сторона) від будь-якого Kinder Сюрприз до 31 грудня 2014 року на адресу: Київ, 03150, а/с «Кіндер». Будь уважним: до участі в Акції приймаються лише обгортки з українським маркуванням (імпортер — ТОВ «Ферреро Україна»). Після того, як твоє ім’я з’явиться в переліку переможців, ми здійснимо відправку гарантованого подарунка протягом 30 календарних днів. А головного подарунка – протягом 5 днів після отримання необхідних документів, вказаних в Офіційних правилах. Зверни увагу, що один учасник може отримати максимум 1 головний та 2 гарантованих подарунки.

Правила оформлення листа-заявки

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Кіндер Сюрприз - Велике свято іграшок»
для товарів і послуг під знаком «KINDER SURPRISE» (Кіндер Сюрприз)

Організатор: ТОВ «Ферреро Україна», ЄДРПОУ 32424407; вул. Амосова, 12, корпус 1, м. Київ, 03680, Україна (надалі - «Організатор»).
Виконавець: ТОВ «Інтач Айком», ЄДРПОУ 38216356; 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, буд. 3, оф. 2/8, тел.: +380 44 36 45 172 (надалі – «Виконавець»).

1. Умови участі в рекламній акції «Кіндер Сюрприз - Велике свято іграшок» (надалі - «Акція»):
− В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, наведені нижче.
− Акція проводиться по відношенню до товарів під знаком для товарів і послуг «KINDER СЮРПРИЗ» (Кіндер Сюрприз) (надалі - «Акційна продукція»), продаж та реалізацію яких на території України здійснює Організатор:
− Яйце з молочного шоколаду KINDER SURPRISE з молочним внутрішнім шаром та іграшкою всередині.
− До участі в Акції приймаються тільки яйця, імпортером і підприємством, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів, яких в Україні є ТОВ «Ферреро Україна», що підтверджується українським маркуванням на зворотньому боці упаковки яйця.
− Щоб стати Учасником Акції, особа має надіслати в одному конверті 9 (дев’ять) цілісних обгорток (лицьова сторона) від будь-якої Акційної продукції під торговельною маркою «KINDER SURPRISE» (КІНДЕР СЮРПРИЗ) на адресу: Україна, м. Київ, 03150, а/с «Кіндер».
− На конверті з обгортками від Акційної продукції Учасник (повнолітня дієздатна особа) має розбірливо українською мовою зазначити свої прізвище, ім’я, по-батькові, вік, контактний телефон, та повну поштову адресу з індексом, за якою Учасник бажає отримати Гарантований подарунок.
− Організатор та Виконавець надають Гарантовані подарунки виключно в межах наявного фонду Гарантованих подарунків, за умови належного та повного дотримання і виконання Учасниками вимог та умов цих Правил Акції.

− Фонд подарунків Акції: Гарантовані подарунки :
Гарантований подарунок: Паперовий конструктор «Парк Розваг», загальною кількістю: 15 000 (п’ятнадцять тисяч) шт.

Головні подарунки: 3 (три) сертифікати номінальною вартістю 50 000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень кожен на поїздку до Парку розваг. У Переможця буде можливість обрати Парк розваг із запропонованих варіантів вказаних в сертифікаті.
Загальна кількість фонду Гарантованих подарунків Акції складає 15 000 (п’ятнадцять тисяч) шт. за весь період Акції.
Загальна кількість фонду Головних подарунків Акції складає 3 (три) шт. за весь період Акції.

Кількість Гарантованих та Головних подарунків Акції обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості Фонду подарунків Акції, що зазначений вище.
З метою попередження зловживань, кожен Учасник Акції протягом періоду проведення Акції, вказаного у п.2. цих Правил Акції, виконуючи всі умови цих Правил може отримати не більше 2 (двох) Гарантованих подарунків (Паперовий конструктор «Парк Розваг») та не більше 1 (одного) Головного подарунку (сертифікат на поїздку до Парку розваг). Конверти з 9 (дев’ятьма) цілісними лицьовими обгортками від Акційної продукції, надіслані понад ці обмеження не будуть прийматися до уваги під час визначення власників Гарантованих подарунків, проте будуть приймати участь у визначені власників Головних подарунків Акції. Кожний конверт з обгортками вважається окремим виконанням умов Акції за цими Правилами. Обгортки надіслані у різних конвертах одним Учасником не додаються.
− Якщо у конверті міститься менше ніж 9 (дев’ять) обгорток від Акційної продукції, відправник такого листа не може отримати бажаний Гарантований подарунок та прийняти участь у визначені власників Головних подарунків Акції.
− Якщо у конверті міститься більше ніж 9 (дев’ять) обгорток від Акційної продукції (не залежно від їх кількості), такий лист зараховується як один лист.
− Обгортки які надсилаються у конверті мають бути цілісними (без механічних та/або інших пошкоджень).
− Листи, конверти, обгортки від Акційної продукції, інші будь-які вкладення у листи, з дати їх отримання є власністю Організатора Акції та поверненню Учасникам Акції не підлягають. Учасники Акції, беручи участь у Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це.
− Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані відповідати на листи Учасників Акції, що надходять на абонентську скриньку Акції.
− Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці, організації та проведенні Акції, а також їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), неповнолітні, іноземці, особи без громадянства, обмежено дієздатні і недієздатні особи.
− Учасники Акції несуть відповідальність за правильність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.
− Зовнішній вигляд Гарантованих подарунків (розмір, вид тощо), зазначених в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись, в будь-який спосіб, Виконавцем та/або Організатором Акції протягом Терміну проведення Акції (згідно п. 2. даних Правил), може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду Гарантованих подарунків.

2. Термін та територія проведення Акції:

− Акція проводиться у період з «15» жовтня по «31» грудня 2014 року включно (далі також «строк проведення Акції» або «період Акції»).
− Акція проводиться на всій території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Гарантованих та/або Головних подарунків Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, відділення «Укрпошти» здійснюватимуть відправлення/доставку/видачу Подарунків Акції в таких населених пунктах Донецької та Луганської областей, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше відділення доставки «Укрпошти» на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою.
− Листи з обгортками від Акційної продукції, які будуть надіслані до «15» жовтня 2014 року або після «31» грудня 2014 року (дата відправки визначається за поштовим штемпелем), до участі в Акції не приймаються.
− У випадку, коли дата визначення Учасників Акції, що отримуватимуть Гарантований подарунок та/або Головний подарунок, припадатиме на державне свято або вихідний день, визначення Учасників Акції, що отримуватимуть Гарантований подарунок та/або Головний подарунок, переноситься на наступний за цими днями робочий день.

3. Умови отримання подарунків:
Гарантований подарунок - Паперовий конструктор «Парк Розваг».
− Перші 15 000 (п’ятнадцять тисяч) Учасників Акції, які надішлють 9 (дев’ять) цілісних обгорток від Акційної продукції в одному конверті гарантовано отримають Гарантований подарунок (одному листу відповідає один Гарантований подарунок).
Головний подарунок - Сертифікат на поїздку в Парк Розваг.
− Визначення Переможців Акції, які отримають право на отримання Головного подарунку Акції, відбуватиметься «30» січня 2015 року, за участі спільної комісії Організатора і Виконавця Акції за присутності незалежного нотаріуса та за допомогою Інтернет сервісу випадкового вибору «Random.org», робота якого заснована на принципі випадкової вибірки серед усіх зареєстрованих Учасників Акції, які відправили листа в період Акції, що відповідають Правилам Акції. У даному Інтернет сервісі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Конкурсу. Загалом буде визначено 3 (три) Переможці Акції, які отримають Головні подарунки Акції.
− Листи Учасників Акції, що отримали право на Гарантований Подарунок, беруть участь у розіграші Головних подарунків. Один Учасник Акції може отримати тільки 1 (один) Головний подарунок.
− За результатами визначення Переможців Акції буде складено відповідний протокол, що затверджує результати проведення Акції та підлягає завіренню незалежним нотаріусом. Переможцями Акції вважаються особи, інформацію про яких внесено у вказаний вище протокол. Інформацію про Переможців Акції буде розміщено на сайті www.kinder-promo.com.ua.
− Переможців Акції, визнаних такими, які здобули право на отримання Головного подарунку, протягом 5 (п’яти) робочих днів з цього моменту буде про це сповіщено Виконавцем Акції по телефону та шляхом направлення письмового повідомлення за адресою, вказаною Учасником на надісланому конверті. В повідомленні буде зазначено умови отримання Головного подарунку, зокрема місце, дата, час та умови його отримання. Моментом отримання повідомлення вважається момент доставки листа з повідомленням за адресою, вказаною такими Переможцями на конверті.
− Організатор гарантує об’єктивність та неупередженість при визначенні Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Гарантованих подарунків та Головного подарунку в рамках Акції.

4. Порядок і термін отримання Гарантованих подарунків та Головних подарунків:
Порядок і термін отримання Гарантованих подарунків:

− Гарантовані подарунки відправляються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту визначення Учасника, як такого, що належним чином та в повному обсязі виконав усі умови даних Правил, але не пізніше «15» лютого 2015 року включно.
− Гарантовані подарунки відправляються посилкою за адресою, вказаною Учасником на конверті. Отримання цих Гарантованих подарунків здійснюється Учасниками шляхом отримання посилки у відділеннях «Укрпошти».
− Гарантовані подарунки, що не будуть отримані Учасниками Акції у відділеннях «Укрпошти» за вказаною Учасником адресою протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати їх надходження, повертаються відправнику. В цьому випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився і автоматично втрачає право на отримання Гарантованих подарунків, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим Гарантованим подарунком на власний розсуд.
− Гарантовані подарунки доставляються у всі відділення «Укрпошти» на території України, окрім тих відділень, що розташовані на території АР Крим, а також низці населених пунктів Донецької та Луганської областей в яких відправлення/доставка/видача неможлива або ускладнена у зв’язку з форс-мажорними обставинами: зокрема, але не обмежуючись проведення антитерористичних операцій, воєнних дій будь-якого роду, збройних заворушень тощо, що знаходяться поза контролем Організатора/Виконавця.
− У випадку неможливості відправлення/доставки/вручення Гарантованих подарунків у відділення «Укрпошти», що знаходиться за адресою, вказаною Учасником, Учасник узгоджує із Виконавцем іншу адресу (відділення «Укрпошти») протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Учасника про неможливість відправлення/доставки/вручення Гарантованого подарунку за вказаною ним адресою. У випадку не погодження нової адреси відправлення/доставки/вручення з Виконавцем протягом строку передбаченого вище, вважається, що такий Учасник добровільно відмовився від належного йому Гарантованого подарунку та втрачає право на такий Гарантований подарунок. При цьому жодних компенсацій, в тому числі і грошової, не передбачено.

Порядок і термін отримання Головних подарунків:
− Переможці Акції, визнані такими, що здобули право на отримання Головних подарунків, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення, вказаного вище, повинні надіслати на поштову адресу Виконавця копії таких документів: копію паспорта (сторінку (- и) з фотографією (-ями), сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією)), копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера.
− Видача Головного подарунку здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів після надання Переможцем всіх вищевказаних документів та копій.
− Головні подарунки відправляються кур’єрською адресною доставкою за адресою, вказаною Учасником на конверті, при цьому кур’єрська доставка не здійснюється в населені пункти на території АР Крим, а також низку населених пунктів Донецької та Луганської областей в яких відправлення/доставка/видача неможлива або ускладнена у зв’язку з форс-мажорними обставинами: зокрема, але не обмежуючись проведення антитерористичних операцій, воєнних дій будь-якого роду, збройних заворушень тощо, що знаходяться поза контролем Організатора/Виконавця.
− У випадку неможливості відправлення/доставки/вручення Головного подарунку кур’єрською службою за адресою, вказаною Переможцем, такий Переможець зобов’язується узгодити із Виконавцем іншу адресу протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Переможця про неможливість відправлення/доставки/вручення Головного подарунку за вказаною ним адресою. У випадку не погодження нової адреси відправлення/доставки/вручення з Виконавцем протягом строку передбаченого вище, вважається, що такий Переможець добровільно відмовився від належного йому Головного подарунку та втрачає право на такий Головний подарунок. При цьому жодних компенсацій, в тому числі і грошової, не передбачено.

5. Інші умови отримання Гарантованих подарунків та Головних подарунків Акції:
− Повторне відправлення Гарантованих подарунків та Головних подарунків Акції, не одержаних з будь-яких підстав, не передбачається, і Організатор та Виконавець не несуть зобов’язань і не розглядають претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику будь-яких компенсацій, в т.ч. і грошової.
− Отримання Гарантованих подарунків та Головних подарунків Акції допускається лише особами, що отримали на них право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин не може отримати Гарантований подарунок та/або Головний подарунок особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
− Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Гарантованого подарунку та/або Головного подарунку Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на одержання Гарантованого подарунку та/або Головного подарунку. При цьому, відповідний Учасник вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного Гарантованого подарунку та/або Головного подарунку та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.
− Гарантовані подарунки та Головні подарунки Акції не підлягають обміну, в тому числі на грошовий еквівалент. Організатор має право замінити Гарантований подарунок та/або Головний подарунок, які беруть участь в Акції, на інший аналогічний, за умови попереднього оповіщення на сайті www.kinder-promo.com.ua про таку заміну.
− Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Гарантованих подарунків та/або Головних подарунків Акції Учасниками після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Гарантованими подарунками та/або Головними подарунками з будь-яких причин. З моменту одержання Гарантованих подарунків та/або Головних подарунків Учасником Акції Організатор/Виконавець Акції й пов’язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю.
− Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасників Акції за Акцією отримати або скористатися Гарантованими подарунками або Головними подарунками Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також при відсутності особи, що здобула право на отримання Гарантованого подарунку або Головного подарунку Акції, неможливості її повідомлення про відповідний Гарантований подарунок або Головний подарунок Акції так, як це вказано вище, тощо.
- Організатор/Виконавець Акції не несуть зобов’язань щодо належної роботи атракціонів в Парку розваг, а також не несуть відповідальності за безпеку Переможця і осіб, що його супроводжують під час перебування в Парку розваг. Всі претензії щодо якості, безпечності перебування тощо пред’являються адміністрації такого Парку розваг.
- Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини, що підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України або іншим відповідним документом.
- Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Гарантованого подарунку та/або Головного подарунку Акції, де Гарантований подарунок та/або Головний подарунок Акції, або право на отримання їх буде предметом угоди або засобом платежу, або виступати як предмет застави.

6. Інформування Учасників Акції:
− Офіційні Правила Акції публікуються на сайті www.kinder-promo.com.ua, також ознайомитися з ними можна за телефоном гарячої лінії 0-800-30-40-30, в період з «15» жовтня 2014 року по «15» лютого 2015 року включно.
* Телефон гарячої лінії: 0-800-30-40-30 працює в робочі дні з 9.00 год. до 21.00 год. за київським часом, у вихідні дні – з 10.00 до 22.00 год. за київським часом.
* Всі дзвінки зі стаціонарних номерів телефонів в межах України є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів сплачуються згідно тарифів відповідного оператора.
− Результати Акції будуть опубліковані на сайті www.kinder-promo.com.ua не пізніше «02» лютого 2015 року включно, також ознайомитися з ними можна буде за телефоном гарячої лінії 0-800-30-40-30.

7. Інші положення:
− У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
− Організатор залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції змінити/доповнити ці Правила на власний розсуд, про що повідомляє на сайті www.kinder-promo.com.ua
− Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх виконувати. У випадку незгоди Учасника Акції з її Правилами, вважається, що такий Учасник добровільно достроково припинив свою участь в Акції, а надіслані ним конверти (якщо такі були) анулюються і не приймають участі у визначені власників Подарунків Акції.
− Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку (відділення «Укрпошти») та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили (форс-мажор).
− Організатор та Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за можливі проблеми, технічні помилки або неналежну роботу Інтернет сервісу «Random.org».
− Беручи участь в цій Акції, Учасник надає дозвіл Організатору і Виконавцю на використання його персональної інформації без його письмової згоди. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адресу).
− Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання/використання Гарантованих подарунків та/або Головних подарунків Акції Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані неправильно та/або нерозбірливо, змінено або якщо доставка була неможливою чи ускладненою тощо. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.
− Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за можливу відмову у видачі візи відповідним посольством та/або консульством.
− Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за якість та своєчасність надання пасажирських послуг в рамках поїздки до Парку розваг.
− Переможець Акції несе повну відповідальність за свої вчинки і поведінку, а також за вчинки і поведінку осіб, що його супроводжують в рамках поїздки до Парку розваг, зокрема, але не обмежуючись під час поїздки (в незалежності від виду транспорту), під час перебування в громадських місцях, Парку розваг тощо.
− Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.
− Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі в Акції та отримання Гарантованого подарунку та/або Головного подарунку Акції лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди ТОВ «Ферреро Україна».
− Організатор/Виконавець і пов’язані з Акцією особи не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Гарантованого подарунку та/або Головного подарунку Акції. Організатор/Виконавець Акції не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.
− Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними Правилами.
− Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
− Дана Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.
− Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.